Inici: Juny 2013 / Final: Setembre 2013
Propietat: Hble. Govern d’Andorra
Import contractat: 172.347, € / 100%
Direcció d’obra: Sr. Josep María Huertas
Projectista: Euroconsutl,S.A.

 

Fitxa completa: Fitxa carretera del Puiol del Pui