Inici: Febrer 2012 / Final: Maig 2012

Propietat: Hble. Govern d’Andorra
Import contractat: 93.468,80 €
Direcció d’obra: Sr. Josep María Huertas
Projectista: Euroconsult S.A.