DRAGA, S.A. és una empresa constructora andorrana amb vuit anys d’experiència al Principat, formant part del GRUP CIERCO dins de la seva filosofia de servei i diversificació, i participada de la constructora DRAGADOS, S.A. amb una amplia i contrastada experiència constructiva a nivell internacional.

L’esperit de l’empresa és el d’executar amb la màxima professionalitat i compromís els projectes encomanats, procurant sempre col•laborar en tot moment en el desenvolupament del mateixos. És de destacar l’exigent control tècnic i econòmic de les obres, igual que el control de qualitat, seguretat i salut i medi ambient requerit pel protocol intern de les empreses de la que es participada; això assegura en tot moment un rigorós seguiment del procés constructiu així com dels acabats, mantenint sempre la màxima cura en les relacions humanes de tot el personal que treballa o visita l’obra.

DRAGA, S.A. compta amb un equip tècnic format per un Enginyer de Camins, Canals i Ports, dos Enginyers Tècnics d’Obres Públiques amb suficient experiència per afrontar amb dinamisme i eficàcia qualsevol projecte, ja sigui per l’Administració Publica o per clients privats.