aenor

El progrés de la societat suposa la transformació de les condicions generals de vida i en particular les que estan en l’entorn de les empreses. La creixent complexitat en la que es desenvolupen els processos productius exigeixen la contínua adaptació dels mètodes de treball.

La contribució de les empreses constructores requereix desafiaments de gran responsabilitat i elevats nivells de qualitat que obliguen a utilitzar els millors professionals i tècniques disponibles.

Per fer front a aquesta realitat i satisfer les expectatives actuals del nostres clients, DRAGASA considera necessari basar el desenvolupament de la seva activitat en els següents principis:

a)    Les exigències contractuals, els desigs, necessitats, requeriments i les expectatives dels clients, així com els requeriments legals i reglamentaris, són l’únic criteri per establir el patró de qualitat.
b)    Fomentar la motivació, la participació i el desenvolupament de les capacitats professionals de l’organització.
c)    Disposar de col•laboradors externes plenament identificats amb els nostres objectius.
d)    Establir models de gestió orientats a l’excel•lència com a mitjà d’incrementar la competitivitat.
e)    Donar una resposta àgil i eficaç a les incidències.

L’obtenció de bons resultats només és possible amb el compromís de millora contínua i la participació de tothom en l’aplicació d’aquestos principis.

firma
Augusto de Aviles Vidiella
Gerent DRAGASA
Data: 01/04/08